Bố mẹ, vợ con của bạn rất xứng đáng có điều kiện sống tốt hơn nữa!