Ẩm thực Cộng hòa Síp – nơi sáng tạo ra các món ăn dinh dưỡng