[24/04/2021 Đà Lạt] Tọa đàm tư vấn 1-1: Đầu tư lấy thường trú nhân Châu Âu (Malta) cho cả gia đình 04 thế hệ