FREEVISA luôn cam kết (1) Không thu trước, không cọc trước / (2) Hồ sơ được duyệt mới ký hợp đồng / (3) Hoàn phí 100% nếu không đạt

04 điểm nhấn chính của chương trình đầu tư định cư Cộng hòa Síp (châu Âu)